NEKAJ PRISPEVKOV O UPORABI MEDICINSKE HIPNOZE LAHKO PREBERETE TUDI NA STRANI DRUŠTVA ZA MEDICINSKO H


Prispevki so dosegljivi na tej povezavi:

http://www.hipnoza-dmhs.si/objave