ZAKAJ SKUPINSKA HIPNOZA?

Hipnoza je enostaven in naraven način za premagovanje stresa, brez stranskih učinkov. Posamezniku omogoči, da se na nov, svež način spozna s samim seboj. Omogoči mu odkrivanje notranjih virov moči in posledično možnost za resnično izkoriščanje vseh svojih potencialov, tako pri delu kot osebnostnem razvoju.

  • Skupinska hipnoza povezuje, saj gredo udeleženci skozi skupinski proces, ki pa je zaradi naše posebne metode dela hkrati individualiziran, torej prilagojen posamezniku. Tako ne gre “zgolj” za vodeno vizualizacijo, ampak so ta hipnotična potovanja transformirajoča in jih vsak udeleženec doživlja na svoj, njemu prilagojen način.

  • Gre za povsem naraven in enostaven proces, preko katerega se na nezavednem nivoju dogajajo spremembe, ki pomagajo posameznikom, da postajajo najboljša verzija sebe.

  • Proces je varen, kar pomeni, da imajo udeleženci nad potovanjem popolno kontrolo in je od vsakega posameznika odvisno, kako “daleč” je pripravljen iti.

  • Hkrati je vsak posameznik v skupini del nečesa večjega in je s tem skupinsko in individualno zavezan k spremembi.

 

Udeleženci imajo po vsakem srečanju možnost, da delijo svojo izkušnjo in skupaj prihajajo do različnih spoznanj, se podpirajo in se medsebojno spodbujajo k uspehu, kar ustvari atmosfero, ki že sama po sebi spodbuja pozitivne spremembe.

En program zajema 5 skupinskih terapij, ki bodo potekale 1x tedensko ob dogovorjeni uri. Ena terapija traja 60 - 90 minut. Število oseb v skupini je omejeno na 20.

 

Program je namenjen:

  • obvladovanju stresa,

  • preprečevanju izgorelosti,

  • izboljšanju delovne učinkovitosti,

  • osebnostni rasti.

 

GRATIS: vsem udeležencem skupin bodo predstavljene tehnike za avtohipnozo.

GRATIS: po končanem programu prejme vsak udeleženec zvočni posnetek hipnoze za domačo uporabo.

 

Cena programa (5 srečanj) je 150€.

 

Skupine vodiva:

  • Gašper Grobelšek, dr.med, spec., terapevt medicinske hipnoze

  • Jernej Kocbek, dipl.zn, terapevt medicinske hipnoze

Trenutno ni prihodnjih dogodkov